Кадіївський педагогічний коледж
Перша зустріч коледжного колективу

На першій зустрічі коледжного колективу було визначено – 2020-2021 навчальний рік – Ювілейний, присвячений 100-річчю ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».
В цей день студенти та викладачі стисло ознайомились з історією Університету та Коледжу, які пройшли великий і славний шлях, переживши кардинальні зміни суспільно-політичного й економічного устрою країни, безліч реформ системи освіти та реорганізації, підготували величезну кількість фахівців педагогічної галузі. Протягом всього навчального року студентам буде надаватись інформація про 100-річну освітню діяльність Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, його показники у всіх напрямках роботи.

© ВП «Кадіївський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2016