Стахановський педагогічний коледж8 червня 2017 р.

ДЕРЖАВНІ ІСПИТИ.

З 08.06.2017 в коледжі проходять державні іспити за всіма спеціальностями.

Робота Державної екзаменаційної комісії проводилась відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», Положення «Про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України, державних та галузевих стандартів освіти та інших нормативних актів України з питань освіти.

Державні іспити охопили весь основний курс навчальних дисциплін з підготовки педагогічного фахівця загальноосвітнього навчального закладу, дошкільного навчального закладу.

Свою професійну майстерність показали студенти спеціальності «Музичне мистецтво», склавши іспити з основного музичного інструменту, диригування.

Студенти спеціальностей «Початкова освіта», «Фізичне виховання» склали іспити з педагогіки з окремими методиками, показали якісну, змістовну підготовку, вільно оперують термінами, точно, правильно, конкретно дають визначення педагогічним поняттям.

Рівень підготовки та умінь випускників оцінювала державна екзаменаційна комісія.

Аналіз результатів проведених державних екзаменів показав, що студенти в цілому добре володіють теоретичними знаннями, практичними навичками. Позитивним є те, що студенти обґрунтовували свої відповіді прикладами з педагогічної діяльності, показали знання новітніх педагогічних технологій.© ВП «Стахановський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2016