Стахановський педагогічний коледж11.04.201911 квітня 2019 року, в рамках Днів науки, викладач коледжу Тіхова Т.І. ознайомила педагогічних працівників і студентів з матеріалом науково-методичної панорами «Інновації в освітньому просторі сьогодення: ефективність та перспективи».

Прагнення навчального закладу до найвищого рівня якості освіти, конкурентноспроможності, доступності зумовило розкрити роль та значення інновацій, зокрема інноваційних методик та технологій, їх впровадження в освітній процес коледжу.

Учасники заходу мали можливість отримати необхідну науково-методичну інформацію для подальшого власного розвитку та професійного становлення, ознайомились з особливостями впровадження сучасних освітніх технологій в умовах змішаного навчання.

Викладачем Тіховою Т.І. було наведено приклади з власного педагогічного досвіту, з урахуванням результатів педагогічної практики студентів, їх досягнень у професійній діяльності. Вона запропонувала проаналізувати матеріали заходу, висловити думки та враження, надати їм педагогічну оцінку. Під час обговорення викладачі ділились власним досвідом, пропонували для розглядання впроваджені особистісні інноваційно-педагогічні методики та технології у навчання та виховання молоді, визначали рівень їх ефективності та доцільності використання в навчально-виховному процесі в умовах змішаного навчання.

Учасники зустрічі відзначили, що застосування інноваційних технологій в освіті може бути пов’язано із застосуванням традиційних методик та технологій навчання. Такий підхід дозволить максимально добитися позитивних результатів у навчанні, сприятиме підвищенню якості організації навчально-виховного процесу та формуванню професійних компетентностей майбутніх фахівців.

Результатом даного заходу є не просто отримання корисної та цікавої інформації, обговорення та висновки мають допомогти викладачам та студентам у подальшому науково-методичному зростанні, у формуванні особистісних інноваційно-технологічних підходів в реалізації освітніх завдань.

Викладачі та студенти мають можливість постійно звертатися до матеріалів заходу, які розміщені на офіційному сайті коледжу.

© ВП «Стахановський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2016