Стахановський педагогічний коледж16 грудня 2016
ДЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ
День прав людини — міжнародне свято, що відзначається 10 грудня за пропозицією Генеральної асамблеї ООН, знаменуючи річницю ухвалення Асамблеєю Загальної декларації прав людини в 1948 році/

Вперше поняття про права особистості з’явилися у працях французьких просвітників Вольтерв та Жана Жака Руссо.

Та лише за майже двісті років людство прийняло кодекс прав людини.

10 грудня 1948 року Організація Об’єднаних Націй прийняла Загальну декларацію прав людини, що проголошує права особистості, цивільні і політичні права і свободи (рівність всіх перед законом, право кожного на свободу і особисту недоторканність, свободу совісті та інші). У Декларації заявлено також, що всі люди мають рівні права, які не залежать від їх особових відмінностей і від різниці в політичних системах їх країн.

Декларація проте не має обов’язкового характеру, та це був перший досвід колективної розробки універсального документа з прав людини.

Велика кількість країн включають основні положення Декларації в своє базове законодавство і конституції. Її принципи лежать в основі багатьох пактів, конвенцій і договорів із прав людини, укладених з 1948 року. Найбільш широкими обов’язковими угодами з прав людини, укладеними під егідою ООН, є Міжнародний пакт про цивільні і політичні права і Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, підписані 16 грудня 1966 року.
За дотриманням прийнятих пактів, конвенцій і договорів з прав людини спостерігає Верховний Комісаріат ООН з прав людини. Верховний комісар відряджає своїх посланців в різні країни світу для складання звітів про дотримання прав людини на місцях. Якщо права не дотримуються, відповідними випадками займаються трибунали.

Головна мета свята — торжество в усьому світі понять свободи, безпеки й чесності людей по відношенню одне до одного.

До цієї дати для студентів коледжу був проведен конкурс ерудитів (режим онлайн) з правознавства «Закони, за якими вчимося, працюємо, живемо».

Захід проводився з метою формування у студентів правової культури та розвитку логічного мислення. Конкурс складався з декількох частин:

• 1-ша частина: правознавчий марафон «У королівстві Феміди»;

• 2-та частина: літературно-правознавча лотерея «Права літературних героїв».
© ВП «Стахановський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2016