Стахановський педагогічний коледж17.04.201917 квітня 2019 року, у відповідності до плану проведення Днів науки, що проходили у ВП «Кадіївський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», було проведено семінар - практикум за темою: «Інноваційні технології у соціально-педагогічній діяльності». У заході брали участь студенти 3 курсів спеціальностей «Соціальна робота».

Метою семінару було вивчення нових шляхів удосконалення підготовки фахівців соціально-педагогічної сфери, зорієнтованих на формування компетентності , розвиток творчих та потенційних можливостей, забезпечення ефективних умов для самоосвіти та саморозвитку студентів.

На семінарі було визначено, що основними методами інтерактивного навчання є :

 проблемна лекція –бесіда

 кейс-метод

 групова дискусія;

 технологічний практикум;

 аналіз конкретних ситуацій;

 ділова гра;

 метод імітаційно-рольового моделювання педагогічних ситуацій.

Розвиток інноваційних процесів в освіті на сучасному етапі є об`єктивною закономірністю, що зумовлюється інтенсивним розвитком інформаціцних технологій, необхідністю підвищення рівня активності та відповідальності студента як майбутнього спеціаліста за власну професійну діяльність.У зв`язку з цим винятково важливого значення в освіті набуває використання інноваційних та інтерактивних технологій.© ВП «Стахановський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2016