Стахановський педагогічний коледж19.04.201919 квітня 2019 року в рамках Днів науки у ВП «Кадіївський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевчегка» пройшов тренінг «ProShow Producer як засіб формування інформаційної компетентності майбутнього працівника освіти в умовах нової української школи», який провела викладач Гайворонська О.Є.

В сучасному світі необхідною складовою існування людини в суспільстві стає інформація. Інформацію справедливо називають стратегічною сировиною на межі тисячоліть. Інформаційні технології стрімко увірвалися в усі сфери життя, починаючи від інформаційних процесів і технологій народного господарства, інформаційно- виробничої діяльності всіх галузей науки, вищої школи і закінчуючи роллю масової комунікації в інформаційному забезпеченні розвитку світової співдружності.

Інформатизація освіти – один з основних напрямів процесу інформатизації, продиктований потребами сучасного суспільства, у якому головним рушієм прогресу є індивідуальний розвиток особистості. Вона має забезпечити впровадження в практику програмно-педагогічних розробок, спрямованих на інтенсифікацію навчального процесу, вдосконалення форм і методів організації навчання. Процес інформатизації системи освіти висуває нові вимоги до учасників навчально-виховного процесу у сфері підвищення інформаційної компетенції та інформаційної культури. Інформаційна компетентність представляє собою новий напрямок, який виник безпосередньо під впливом нових інформаційних технологій і створення електронних інформаційних технологій.

Основною метою всіх інновацій в освітній галузі є сприяння переходу від механічного засвоєння знань до формування вмінь і навичок самостійно здобувати знання. В умовах збільшення інформаційних потоків та інформатизації суспільства головний акцент повинен бути зроблений на те, щоб перетворити комп’ютер на робочий інструмент. Важливим у здійсненні підтримки навчально-пізнавального процесу сьогодні, у час інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.

Тренінг ознайомив з сучасними науковими підходами щодо поняття «інформаційної компетентність», з призначенням та особливостями Proshow Producer як засобу формування інформаційної компетентності майбутнього працівника освіти в умовах нової української школи. Тренінг дав можливості систематизувати умови і технології використання Proshow Producer як засобу формування інформаційної компетентності майбутнього працівника освіти в умовах нової української школи, здійснювати обґрунтований вибір інформаційних технологій та використовувати їх для демонстрації аудіо- і відеоматеріалів на практиці, створювати презентаційні матеріали в незвичному форматі: офіційно-емоційна презентація, «плакат», «подвійна дія», інтерактивний семінар, електронний роздатковий матеріал, «інформаційний ролик», а також було наголошено на важливості захисту авторських прав.© ВП «Стахановський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2016