Стахановський педагогічний коледж20 квітня 2017 року

В ВП «Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» викладачами предметно-циклової комісії психолого-педагогічний дисциплін було підготовлено та проведено науково-педагогічну Інтернет – панораму до 115 річчя від дня народження видатного педагога та психолога Л.В. Занкова «Потенціал системи розвиваючого навчання Л.В. Занкова».

Студенти мали можливість ознайомитися з особливостями дидактичної системи розвиваючого навчання, яка будується на основі врахування внутрішніх закономірностей розвитку дитини і уваги до її внутрішнього світу, індивідуальності, які в кожен момент часу проявляються як результат складної взаємодії зовнішніх і внутрішніх факторів. Такий тип навчання названий системою, спрямованої на загальний розвиток дитини, і створений на основі зміни всіх складових його дидактичних компонентів.

Технологія Л. Занкова передбачає участь школярів у різних видах діяльності, використання у процесі викладання дидактичних ігор, дискусій, а також методів, спрямованих на збагачення уяви, мислення, пам'яті, мови. Вона виявила свою ефективність на всіх етапах організації процесу навчання, передусім у розвитку психічних функцій молодших школярів.

Предметні методики ґрунтувалися на єдиних дидактичних принципах, мали одну спрямованість – досягнення різними методами загального розвитку дітей. Тому дидактична особливість побудови уроків полягала в активній діяльності самих дітей: обговоренні почутого, прочитаного, обміну думками, аналізі спостережень, чуттєвого досвіду, порівнянні, класифікації, висновках, що збуджувало розум, волю, інтелектуальні почуття та ін.; стимулюванні розвитку дитячої особистості шляхом застосування різних форм навчальної взаємодії на уроці і позаурочній діяльності

Найбільш повно теорія і практика цієї системи відображена у книгах Л.В. Занкова і його співробітників: «Дидактика и жизнь» (1968), «Обучение и развитие» (1975), «Индивидуальные варианты развития младших школьников» (1973), «Новая система начального обучения» (1965, 1967).

Запрошуємо всіх переглянути онлайн-панораму, стисло ознайомитися з системою розвиваючого навчання видатного педагога, психолога Л.В. Занкова.© ВП «Стахановський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2016