Стахановський педагогічний коледж26 жовтня 2016Викладачами практичного навчання та зображувальної діяльності протягом вересня-жовтня було організовано та проведено конкурс сюжетних витинанок.


Завданнями конкурсу було:

- відродження, збереження та розвиток українських народних традицій;

- формування інтересу до мистецтва витинанки;

- створення середовища для творчого спілкування молоді, пошук і підтримка обдарованих особистостей;

- виховання національного світогляду студентської молоді через залучення до національних художніх традицій, пізнання джерел і процесу творення українського народного мистецтва;

- формування гідної та вільної особистості;

- виховання почуття любові до рідної землі, її фольклорної спадщини;

- реалізація творчих здібностей та гармонічного розвитку особистості;

- стимулювання розвитку творчого пошуку та мистецького смаку при використанні традиційних матеріалів і технік.


Тематика конкурсних робіт:

- сюжетна витинанка «Українська пісня»;

- сюжетна витинанка «Обрядові українські свята»;

- «Птахи і квіти України».


У конкурсі брали учать 18 студентів 1-4 курсів спеціальностей «Початкова освіта», «Соціальна педагогіка», «Музичне мистецтво», «Дошкільна освіта».


За результатами конкурсу переможцями стали:

1 місце – «Чарівний птах» - робота студентки 31 групи спеціальності «Початкова освіта» Кузнецової Олени;

2 місце – «Надія» - робота студентки 41 групи спеціальності «Початкова освіта» Скляр Анастасії;

3 місце – «Осіння казка» - робота студентки 41 групи спеціальності «Соціальна педагогіка» Аліни Муляк.


Дякуємо всім за участь та бажаємо творчих успіхів!


© ВП «Стахановський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2016