Стахановський педагогічний коледж26 листопада 2018 року26 листопада 2018 року в Кадіївському педагогічному коледжі проведено круглий стіл з питання «Практичні підходи до забезпечення якості освіти, педагогічної компетентності студентів коледжу».

Директор коледжу Васильченко Т.І. проаналізувала стан навчально-виховної та науково-методичної роботи в коледжі.

Заступник директора з навчальної роботи Ярита І.І. акцентувала увагу присутніх на особливостях реформування навчального процесу, здійснення практичної підготовки студентів в умовах змішаного навчання.

Питання модернізації змісту освіти, формування педагогічних компетентностей майбутніх молодших спеціалістів розкрила методист коледжу Тіхова Т.І.

Оришняк Тетяна, член студентської ради коледжу, надала інформацію про особливості самостійно-творчої роботи студентів та визначила окремі проблеми даного питання.

В умовах, коли вимоги та потреби ринку педагогічної праці швидко змінюються, система освіти в навчальному закладі повинна надавати можливості студентам отримувати не тільки теоретичну, але й ґрунтовну професійно-практичну підготовку.

Формування професійних компетентностей майбутнього молодшого спеціаліста сьогодення вимагає від освітнього процесу в коледжі принципово нового підходу: інтеграції педагогічної освіти, впровадження нових перспективних технологій в практично-творчу, науково-методичну, соціально-гуманітарну діяльності.

Перспективою навчально-виховного процесу в навчальному закладі визначено загальну евристичну спрямованість усієї освітньої діяльності, що передбачає суттєве оновлення змісту освіти, технологій навчання та впровадження інновацій у теоретико-практичну підготовку молодших спеціалістів.

© ВП «Стахановський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2016