Стахановський педагогічний коледж27 вересня 2018 року27 вересня 2018 року в Кадіївському педагогічному коледжі відбулось спільне засідання науково-методичної та студентської ради з питань впровадження інноваційних форм та технологій в навчальному процесі та дистанційній формі навчання.

На засіданні були проаналізовані педагогічні технології, які впливають на формування професійної компетентності майбутніх фахівців, розвиток здібностей, необхідних студентам для того, щоб самостійно самовизначитися у світі, самовдосконалюватись, приймати обґрунтовані рішення щодо свого майбутнього, бути активними та мобільними суб’єктами на ринку праці.

В коледжі активно та успішно використовується в навчальному процесі міжнародна освітня платформа «МOODL». Було проаналізовано позитивні риси роботи сайту дистанційного навчання та визначені напрямки організації подальшої роботи сайту в умовах реформування освітньої галузі та впровадження електронних інноваційних технологій.

Окремо було розглянуто питання організації самостійно-творчої й науково-методичної роботи студентів в умовах вимушеної евакуації.

© ВП «Стахановський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2016