Стахановський педагогічний коледж29 грудня

З 26 по 29 грудня 2017 року в коледжі пройшли звітні підсумкові педагогічні конференції за всіма спеціальностями з використанням Інтернет-ресурсу (онлайн-режим). Студенти звітували про результати проведеної роботи, підтверджували свої виступи фото-звітами.

Під час педагогічної діяльності в різних навчальних закладах студенти повністю виконали план практики, спостерігали, аналізували, проводили різні види та типи занять, уроків, виховних заходів, виготовляли наочні матеріали тощо.

Студенти відзначили, що для них педагогічна практика була дуже корисною, сприяла формуванню та закріпленню інтересу до майбутньої педагогічної професії.
© ВП «Стахановський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2016