Стахановський педагогічний коледж31.05.2018

У ВП «Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» пройшли екзамени та модульний контроль з основного музичного інструменту студентів спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). Студенти показали якісний рівень підготовки, уміння інтерпретації музичних творів, артистизм, виконавську надійність.

© ВП «Стахановський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2016