Кадіївський педагогічний коледжСТОРІНКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ – НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

Педагогічна практика є важливим чинником у формуванні професійних компетентностей майбутніх фахівців, що базується на фахових знаннях, орієнтується на певний теоретичний фундамент, забезпечуючи практичне пізнання закономірностей і принципів педагогічної діяльності, засвоєння засобів її організації. Її результатом є не лише отримання та поглиблення знань, засвоєння окремих професійних компетентностей, але й формування особистості, зміна їх внутрішнього світу, психології, поведінки, розроблення основ індивідуального стилю діяльності.Аналіз роботи здобувачів фахової передвищої освіти коледжу на базах педагогічної практики показав, що одним з засобів виховання є залучення молодого покоління до вивчення та осмислення народних традицій, обрядів, звичаїв. Саме народна мудрість (фольклор) століттями народжувала світ образів народного мистецтва, зберігаючи минуле в теперішньому для майбутнього.

Сьогодні все частіше проявляється цікавість молоді до старовинних обрядів, які доносять до нас концепції відношення людини до навколишнього світу, закономірності явищ природи, взаємодію людини із природою. Ідеї, вірування, погляди, уявлення, досвід, знання народу зафіксовані в образах, звичаях традиціях і подіях. Історична енергія народу, стійкість, багатство та краса його національного духу трансформувалися й акумулювалися в різноманітних жанрах фольклору.

Здобувачі фахової передвищої освіти коледжу на базах педагогічної практики активно впроваджують елементи фольклору як найважливішого чинника національного виховання дітей та молоді.

© ВП «Кадіївський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2016