Кадіївський педагогічний коледжПро коледж

Загальна інформація


Повна назва закладу: Відокремлений підрозділ «Кадіївський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

Адреса:  вул. Героїв Сталінграда, б.21, м. Лисичанськ,  Луганська обл., 93108.

Телефон: 0662837298

Електронна пошта:  stahcol@gmail.com

Власний сайт: http://stahanov.luguniv.edu.ua/Кадіївський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка – фаховий навчальний заклад.

 

Діяльність коледжу регламентується «Положенням про Відокремлений підрозділ «Кадіївський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».

 

Коледж розпочав свою діяльність з наказу Міністерства освіти УРСР №203 від 12.09.1967 р. про створення Кадіївського педагогічного училища (пізніше м. Кадіївка перейменовано в м.Стаханов). І вже 1 вересня 1968 року для перших студентів почався навчальний рік.

 

У 1997 році Постановою Кабінету Міністрів України № 526 від 29.05.1997 р. змінено статус педагогічного училища на Стахановський педагогічний коледж Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (пізніше Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)

 

Освітню діяльність коледж здійснював у місті Стаханові Луганської області до жовтня 2014 р.

 

У зв’язку з окупацією м. Стаханова і неможливістю організації повноцінного освітнього процесу на підставі наказу ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» №1009-ЗД від 01.10.2014 року Стахановський педагогічний коледж тимчасово переведений у м. Лисичанськ на навчально-виробничу базу ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».

 

У 2017 році коледж отримав назву відокремлений підрозділ «Кадіївський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».

 

1 вересня 2018 рік Кадіївський педагогічний коледж відзначив свій 50 – річний ювілей.

 

Навчальний заклад завжди відповідав сучасним вимогам і тенденціям підготовки високопрофесійних фахівців в галузі педагогіки, за що відзначений почесним дипломом «Флагман освіти і науки України», нагороджений численними грамотами та подяками, внесений до «Енциклопедії педагогічної освіти».

 

Історія триває. Не боячись змін, навчальний заклад продовжує здійснювати впевнені кроки на шляху власного розвитку.Адміністрація


Директор коледжу – Васильченко Тетяна Іванівна, викладач кваліфікаційної категорії спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, магістр управління навчальними закладами, відмінник освіти України.

 

Заступник директора з навчальної роботи – Шумакова Олена Сергіївна, викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії, магістр із соціальної педагогіки.

 

Головний бухгалтер – Нєдосєкова Людмила Миколаївна.Освітня діяльність


Коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійним рівнем молодший спеціаліст та ступенем фахового молодшого бакалавра за спеціальностями:


 • Соціальна робота, соціальний педагог;
 • Середня освіта. Музичне мистецтво*(вчитель музичного мистецтва, музичний керівник закладу дошкільної освіти);
 • Дошкільна освіта (вихователь дітей в закладах дошкільної освіти).

Терміни навчання: на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців, на базі 11 класів – 1 рік 10 місяців. БАЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ ПРАКТИКИ


Соціальна робота

 

 • Види практик:професійно-орієнтована (навчальна-ознайомча), професійно-орієнтована (навчальна-соціальна), літня в ДОТ, соціально-педагогічна, навчальна практика з питань соціальної роботи в органах місцевого самоврядування та на виробництві, соціальна-педагогічна (виробнича).

Бази практики:

 • управління праці та соціального захисту населення;
 • управління у справах неповнолітніх;
 • державні адміністрації (міські, районні);
 • служби зайнятості;
 • пенсійні фонди;
 • дитячі оздоровчі табори.
 • соціальні служби дітей, сім’ї та молоді;
 • притулки для неповнолітніх;
 • територіальні центри;
 • реабілітаційні центри;
 • загальноосвітні навчальні заклади, ПТУ, школи-інтернати;
 • сільські ради.

Середня освіта. Музичне мистецтво*

 

Види практик: навчальна: позакласна та позашкільна виховна робота, фольклорна; педагогічна: з додаткової кваліфікації (музичний керівник закладу дошкільної освіти), пробні уроки з музичного мистецтва, керівництво шкільним хором, підготовка до літньої в дитячих оздоровчих таборах, літня в дитячих оздоровчих таборах, переддипломна.

 

Бази практики:

 • загальноосвітні навчальні заклади, ПТУ, школи-інтернати;
 • заклади культури;
 • дитячі музичні школи;
 • школи мистецтв;
 • заклади дошкільної освіти;
 • дитячі оздоровчі табори.

Дошкільна освіта

 

Види практик: навчальна: з природознавства, педагогічна: введення в спеціальність, педагогічна: пробна практика в ЗДО, навчальна (з підготовки до літньої в ЗДО), педагогічна (літня в ЗДО), навчальна (з підготовки до переддипломної), педагогічна (переддипломна).

 

Бази практики:

 • заклади дошкільної освіти м. Лисичанська та області;
 • дитячі оздоровчі табори.


МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ


Соціальна робота.Соціальний педагог

 • соціальний педагог у навчальних закладах ;
 • соціальний працівник у службах сім’ї та молоді;
 • соціальний працівник у системі соціального захисту населення;
 • соціальний координатор при сільських радах;
 • соціальний працівник служб зайнятості.

Середня освіта . Музичне мистецтво*

 • керівник творчих колективів в закладах культури та загальноосвітніх установах;
 • викладач дитячих музичних шкіл, шкіл мистецтв;
 • музичний керівник закладів дошкільної освіти, загальноосвітніх шкіл;
 • викладач музичного мистецтва у загальноосвітніх навчальних закладах;
 • художній керівник закладів культури та навчальних закладів.

Дошкільна освіта

 • вихователь дітей в дошкільних закладах різного типу (дитячі ясла, дитячи садки, ясла – садки, дошкільні заклади сімейного типу, комбінованого типу, спеціальні та санітарні заклади дошкільної освіти компенсуючого типу, інтернатного типу; центри розвитку дитини, будинки дитини;
 • вчитель з дошкільного виховання;
 • вихователь дітей дошкільного віку в оздоровчих і лікувальних установах;


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ І ДИСЦИПЛІН


Соціальна робота

Українська мова, українська література, зарубіжна література, іноземна мова, історія України, всесвітня історія, правознавство, економіка, математика, фізика і астрономія, біологія і екологія, географія, хімія, технології, інформатика, фізична культура, захист України (допризивна та медико-санітарна підготовка), історія України, українська мова за професійним спрямуванням, філософія, основи правознавства, культурологія, основи економічних теорій, іноземна мова за професійним спрямуванням, фізичне виховання, етнографія, основи охорони праці, сучасна українська мова, основи екології, фізіологія вищої нервової діяльності, анатомія, фізіологія та шкільна гігієна, вікова фізіологія і валеологія, основи медичних знань, основи комп’ютерної техніки, логіка, безпека життєдіяльності, основи наукових досліджень, загальна психологія, вікова та педагогічна психологія, педагогіка, соціальна педагогіка, вступ до спеціальності, етнопедагогіка, технологія роботи соціального гувернера, основи соціально-правового захисту особистості, педагогіка сімейного виховання, теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України, людина в сучасному соціумі, методика соціально-педагогічної роботи, дозвільна діяльність, основи сценарної роботи соціального педагога, теорія і історія соціального виховання, етика соціально-педагогічної діяльності, основи красномовства, попередження конфліктів, методика запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей.


Середня освіта. Музичне мистецтво*

Українська мова, українська література, зарубіжна література, іноземна мова, історія України, всесвітня історія, правознавство, економіка, художня культура, математика, фізика і астрономія, біологія і екологія, географія, хімія, технологія, інформатика, фізична культура, захист України (допризовна та медико-санітарна підготовка), історія України, українська мова за професійним спрямуванням, іноземна мова за професійним спрямуванням, основи філософських знань, основи економічної теорії, основи правознавства, культурологія, фізичне виховання, основи наукових досліджень, основи екології, інформаційні технології, безпека життєдіяльності, вікова фізіологія і валеологія, основи медичних знань, основи комп’ютерної техніки, вступ до спеціальності, психологія, педагогіка, основи педагогічної майстерності, елементарна теорія музики, гармонія, сольфеджіо, аналіз музичних форм, світова музична література, українська музична література, українська народно-музична творчість, постановка голосу, хорове диригування, хоровий клас та практика роботи з хором, хорознавство та хорове аранжування, основний музичний інструмент, додатковий музичний інструмент, акомпанемент, оркестровий клас, методика музичного виховання в дитячих закладах, методика музичного виховання в школі, ритміка і основи хореографії.


Дошкільна освіта

Українська мова, українська література, зарубіжна література, іноземна мова, історія України, всесвітня історія, правознавство, економіка, художня культура, математика, фізика і астрономія, біологія і екологія, географія, хімія, технологія, інформатика, фізична культура, захист України (допризивна та медико-санітарна підготовка), історія України, українська мова за професійним спрямуванням, іноземна мова за професійним спрямуванням, основи філософських знань, основи економічної теорії, основи правознавства, культурологія, фізичне виховання, основи наукових досліджень, основи екології, інформаційні технології, безпека життєдіяльності, вікова фізіологія і валеологія, основи медичних знань, основи комп’ютерної техніки, вступ до спеціальності, дитяча психологія, педагогічна психологія, дошкільна педагогіка, основи педмайстерності, дитяча література, культура мовлення та практикум з виразного читання, методика розвитку мовлення і навчання грамоти, методика ознайомлення з природою, методика формування елементарних математичних уявлень, методика фізичного виховання, методика музичного виховання, малювання і ліплення, методика зображувальної діяльності, практичне навчання в майстернях.Наукова та соціально-гуманітарна діяльність


Педагогічний колектив проводить науково-методичну, науково-дослідну і виховну роботу, основні завдання і порядок організації якої визначаються Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка.


ЛНУ імені Тараса Шевченка

Науково-дослідна робота здійснюється за такими основними напрямами: удосконалення та інтенсифікація підготовки спеціалістів відповідно до сучасних тенденцій розвитку професійної підготовки молоді та вимог регіону; організація експериментально-дослідної роботи з метою оновлення змісту та форм навчально-виховного процесу; вивчення, узагальнення та впровадження в навчально-виховний процес нових педагогічних технологій; залучення талановитої студентської молоді до науково-дослідної роботи. З метою вдосконалення якості підготовки фахівців підвищення педагогічної майстерності викладачів в навчальному закладі створена науково-методична рада, яка діє на підставі Положення.


Соціально-гуманітарна робота в коледжі спрямована на формування творчої особистості майбутнього конкурентноспроможнього спеціаліста, який має високу загальну культуру, громадську позицію, має прагнення до саморозвитку і самовдосконалення.


ЛНУ імені Тараса Шевченка

Основними напрямами виховної роботи є: інтелектуально – творчий, художньо – естетичний, соціально – моральний, громадсько – патріотичний, спортивно – масовий, трудовий, корпоративної культури.

Викладачі та студенти мають можливість брати участь у конференціях, семінарах, днях науки, педагогічних читаннях, творчих конкурсах, спортивних змаганнях, які проводяться як на базі коледжу, так і в університеті.

Коледж продовжує закладені раніше традиції і прагне до удосконалення освітнього середовища молоді.


ЛНУ імені Тараса Шевченка
ЛНУ імені Тараса Шевченка

 

Ласкаво просимо до Кадіївського педагогічного коледжу
ЛНУ імені Тараса Шевченка!

01.09.2020р
© ВП «Кадіївський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2016