Стахановський педагогічний коледжПро коледж

Загальна інформація

Повна назва закладу: Відокремлений підрозділ «Кадіївський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

Адреса:  вул. Героїв Сталінграда, б.21, м. Лисичанськ,  Луганська обл., 93108.

Телефон: 0993570633

Електронна пошта:  stahcol@gmail.com

Власний сайт: http://stahanov.luguniv.edu.ua/Кадіївський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка – вищий навчальний заклад освіти І-ІІ рівня акредитації.

Діяльність коледжу регламентується «Положенням про Відокремлений підрозділ «Кадіївський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».

Коледж розпочав свою діяльність з наказу Міністерства освіти УРСР №203 від 12.09.1967 р. про створення Кадіївського педагогічного училища (пізніше м. Кадіївка перейменовано в м.Стаханов). І вже 1 вересня 1968 року для перших студентів почався навчальний рік.

У 1997 році Постановою Кабінету Міністрів України № 526 від 29.05.1997 р. змінено статус педагогічного училища на Стахановський педагогічний коледж Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (пізніше Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)

Освітню діяльність коледж здійснював у місті Стаханові Луганської області до жовтня 2014 р.

У зв’язку з окупацією м. Стаханова і неможливістю організації повноцінного освітнього процесу на підставі  наказу ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» №1009-ЗД від 01.10.2014 року Стахановський педагогічний коледж тимчасово переведений у м. Лисичанськ на навчально-виробничу базу ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».

У 2017 році коледж отримав назву відокремлений підрозділ «Кадіївський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».

1 вересня 2018 рік Кадіївський педагогічний коледж відзначив свій 50 – річний ювілей.

Навчальний заклад завжди відповідав сучасним вимогам і тенденціям підготовки високопрофесійних фахівців в галузі педагогіки, за що відзначений почесним дипломом «Флагман освіти і науки України», нагороджений численними грамотами та подяками, внесений до «Енциклопедії педагогічної освіти».

Історія триває. Не боячись змін, навчальний заклад продовжує здійснювати впевнені кроки на шляху власного розвитку.Адміністрація


Директор коледжу – Васильченко Тетяна Іванівна, викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»,  магістр управління навчальними закладами, відмінник освіти України.

Заступник директора з навчальної роботи – Ярита Ірина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист»;.

Методист коледжу – Тіхова Тетяна Іллівна, кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»,  магістр музичної педагогіки та виховання, відмінник освіти України.

Головний бухгалтер – Нєдосєкова Людмила Миколаївна Освітня діяльність


Коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальностями:

 • Соціальна робота (соціальний педагог,соціальний працівник)
 • Середня освіта. Музичне мистецтво*(вчитель музичного мистецтва, музичний керівник в дошкільних навчальних закладах).
 • Дошкільна освіта (Логопедія)(вихователь дітей в дошкільних навчальних закладах,вихователь логопедичних груп).

Терміни навчання: на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців. БАЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ ПРАКТИКИ


Соціальна робота

 • Види практик:професійно-орієнтована (навчальна-ознайомча), професійно-орієнтована (навчальна-соціальна), літня в ДОТ, соціально-педагогічна, навчальна практика з питань соціальної роботи в органах місцевого самоврядування та на виробництві, соціальна-педагогічна (виробнича).

Бази практики:

 • управління праці та соціального захисту населення;
 • управління у справах неповнолітніх;
 • державні адміністрації (міські, районні);
 • служби зайнятості;
 • пенсійні фонди;
 • дитячі оздоровчі табори.
 • соціальні служби дітей, сім’ї та молоді;
 • притулки для неповнолітніх;
 • територіальні центри;
 • реабілітаційні центри;
 • загальноосвітні навчальні заклади, ПТУ, школи-інтернати;
 • сільські ради.

Середня освіта. Музичне мистецтво*

Види практик: навчальна: позакласна та позашкільна виховна робота, педагогічна: пробні уроки і заняття музики, керівництво шкільним хором, переддипломна, літня в дитячих оздоровчих таборах.

Бази практики:

 • загальноосвітні навчальні заклади, ПТУ, школи-інтернати;
 • заклади культури;
 • дитячі музичні школи;
 • школи мистецтв;
 • дошкільні навчальні заклади;
 • дитячі оздоровчі табори.

Дошкільна освіта

Види практик: навчальна: з природознавства, педагогічна: введення в спеціальність, педагогічна: пробна практика в ДНЗ, навчальна (з підготовки до літньої в ДНЗ), педагогічна (літня в ДНЗ), навчальна (з підготовки до переддипломної), педагогічна (з додаткової спеціалізації), педагогічна (переддипломна).

Бази практики:

 • дошкільні навчальні заклади м. Лисичанська та області.
 • дитячі оздоровчі табори.


МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ


Соціальна робота.Соціальний педагог

 • соціальний педагог у навчальних закладах ;
 • соціальний працівник у службах сім’ї та молоді;
 • соціальний працівник у системі соціального захисту населення;
 • соціальний координатор при сільських радах;
 • соціальний працівник служб зайнятості.

Середня освіта . Музичне мистецтво*

 • керівник творчих колективів в закладах культури та загальноосвітніх установах;
 • викладач дитячих музичних шкіл, шкіл мистецтв;
 • музичний керівник дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл;
 • викладач музичного мистецтва у загальноосвітніх навчальних закладах;
 • художній керівник закладів культури та навчальних закладів.

Дошкільна освіта (Логопедія)

 • вихователь дітей в дошкільних закладах різного типу (дитячі ясла, дитячи садки, ясла – садки, дошкільні заклади сімейного типу, комбінованого типу, спеціальні та санітарні дошкільні навчальні заклади компенсуючого типу, інтернатного типу; центри розвитку дитини, будинки дитини;
 • вчитель з дошкільного виховання;
 • вихователь дітей дошкільного віку в оздоровчих і лікувальних установах;
 • вихователь логопедичних груп.


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ І ДИСЦИПЛІН


Соціальна робота

Українська мова, українська література, зарубіжна література, іноземна мова, історія України, всесвітня історія, правознавство, економіка, людина і світ, художня культура, математика, фізика, астрономія, біологія, географія, хімія, екологія, технології, інформатика, фізична культура, захист Вітчизни (допризивна та медико-санітарна підготовка), історія України, українська мова за професійним спрямуванням, філософія, основи правознавства, культурологія, основи економічних теорій, іноземна мова за професійним спрямуванням, фізичне виховання, етнографія, основи охорони праці, сучасна українська мова, основи екології, фізіологія вищої нервової діяльності, анатомія, фізіологія та шкільна гігієна, вікова фізіологія і валеологія, основи медичних знань, основи комп’ютерної техніки, логіка, безпека життєдіяльності, основи наукових досліджень, загальна психологія, вікова та педагогічна психологія, педагогіка, соціальна педагогіка, вступ до спеціальності, етнопедагогіка, технологія роботи соціального гувернера, основи соціально-правового захисту особистості, педагогіка сімейного виховання, теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України, людина в сучасному соціумі, методика соціально-педагогічної роботи, дозвільна діяльність, основи сценарної роботи соціального педагога, теорія і історія соціального виховання, етика соціально-педагогічної діяльності, основи красномовства, попередження конфліктів, методика запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей.


Середня освіта. Музичне мистецтво*

Українська мова, українська література, зарубіжна література, іноземна мова, історія України, всесвітня історія, правознавство, економіка, людина і світ, художня культура, математика, фізика, астрономія, біологія, географія, хімія, екологія, технологія, інформатика, фізична культура, захист Вітчизни (допризовна та медико-санітарна підготовка), історія України, українська мова за професійним спрямуванням, іноземна мова за професійним спрямуванням, основи філософських знань, основи економічної теорії, основи правознавства, культурологія, фізичне виховання, основи наукових досліджень, основи екології, інформаційні технології, безпека життєдіяльності, вікова фізіологія і валеологія, основи медичних знань, основи комп’ютерної техніки, вступ до спеціальності, психологія, педагогіка, основи педагогічної майстерності, елементарна теорія музики, гармонія, сольфеджіо, аналіз музичних форм, світова музична література, українська музична література, українська народно-музична творчість, постановка голосу, хорове диригування, хоровий клас та практика роботи з хором, хорознавство та хорове аранжування, основний музичний інструмент, додатковий музичний інструмент, акомпанемент, оркестровий клас, методика музичного виховання в дитячих закладах, методика музичного виховання в школі, ритміка і основи хореографії.


Дошкільна освіта (Логопедія)

Українська мова, українська література, зарубіжна література, іноземна мова, історія України, всесвітня історія, правознавство, економіка, людина і світ, художня культура, математика, фізика, астрономія, біологія, географія, хімія, екологія, технологія, інформатика, фізична культура, захист Вітчизни (допризивна та медико-санітарна підготовка), історія України, українська мова за професійним спрямуванням, іноземна мова за професійним спрямуванням, основи філософських знань, основи економічної теорії, основи правознавства, культурологія, фізичне виховання, основи наукових досліджень, основи екології, інформаційні технології, безпека життєдіяльності, вікова фізіологія і валеологія, основи медичних знань, основи комп’ютерної техніки, вступ до спеціальності, дитяча психологія, педагогічна психологія, дошкільна педагогіка,основи педмайстерності, дитяча література, культура мовлення та практикум з виразного читання, методика розвитку мовлення і навчання грамоти, методика ознайомлення з природою, методика формування елементарних математичних уявлень, методика фізичного виховання, методика музичного виховання, малювання і ліплення, методика зображувальної діяльності, практичне навчання в майстернях, співи і музична література, основи логопедії, практикум з логопедії, загальна логопедія, клінічні основи логопедії,спецкурс.КВАЛІФІКАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ:


 • Васильченко І.І. – викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»;
 • Васильченко Т.І. – викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», «викладач – методист»;
 • Гайворонська О.Є. – викладач, спеціаліст першої категорії;
 • Савостьонок О.П. – викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»;
 • Савостьонок С.В. – викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»;
 • Семенова Н.Б. – викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»;
 • Васильченко І.П. – викладач  кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»;
 • Тіхова Т.І. – викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист»;
 • Черних Н.О.  – концертмейстер кваліфікаційної категорії «спеціаліст»;
 • Шумакова О.С. – викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»;
 • Ярита І.І. – кандидат педагогічних наук, доцент, викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», «викладач – методист»;
 • Ярита А.В. – викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії».


Наукова та соціально-гуманітарна діяльність

Педагогічний колектив проводить науково-методичну, науково-дослідну і виховну роботу, основні завдання і порядок організації якої визначаються Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Науково-дослідна робота здійснюється за такими основними напрямами: удосконалення та інтенсифікація підготовки спеціалістів відповідно до сучасних тенденцій розвитку професійної підготовки молоді та вимог регіону; організація експериментально-дослідної роботи з метою оновлення змісту та форм навчально-виховного процесу; вивчення, узагальнення та впровадження в навчально-виховний процес нових педагогічних технологій; залучення талановитої студентської молоді до науково-дослідної роботи. З метою вдосконалення якості підготовки фахівців підвищення педагогічної майстерності викладачів в навчальному закладі створена науково-методична рада, яка діє на підставі Положення.

Соціально-гуманітарна робота в коледжі спрямована на формування творчої особистості майбутнього конкурентноспроможнього спеціаліста, який має високу загальну культуру, громадську позицію, має прагнення до саморозвитку і самовдосконалення.

Основними напрямами виховної роботи є: інтелектуально – творчий, художньо – естетичний, соціально – моральний, громадсько – патріотичний, спортивно – масовий, трудовий, корпоративної культури.

Викладачі та студенти мають можливість брати участь у конференціях, семінарах, днях науки, педагогічних читаннях, творчих конкурсах, спортивних змаганнях, які проводяться як на базі коледжу, так і в університеті.

Коледж продовжує закладені раніше традиції і прагне до удосконалення освітнього середовища молоді.


Ласкаво просимо до Кадіївського педагогічного коледжу
ЛНУ імені Тараса Шевченка!

13.06.2019


© ВП «Кадіївський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2016